تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

معرفی نرم افزاربرای نصب ویندوزازطریق usb

  ir" target="_blank"> ما بدون تغییر گزینه ی Run را انتخاب می کنیم.fenjon.ir" target="_blank"> از طریق این فلش ویندوز را روی کامپیوترهای دیگر نصب کنیم. در کادر بعد با استفاده 7) بعد برنامه به از ما به سی دی نصب ویندوز مورد نظر  

  از روی فلش USB می پردازیم برای اینکار

  شما اخطار می دهد که هر چیزی که داخل فلش از روی فلش USB نصب کنیم.5em; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: DroidNaskh; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; ">

  7win2 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href= از گزینه ی Select مسیر مربوط به فلش USB خود را انتخاب کنید.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">9) بعد به

در اینجا از نرم افزار WinToFlash استفاده می کنیم که می تواند از روی فلش USB" src="http://www.ir" target="_blank"> از روی فلش USB" src="http://www.429em; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; font-family: DroidNaskh; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; "> سایت سازنده کلیک کنید

.jpg" width="515" height="346" title="معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز با استفاده

 

از روی فلش USB" src="http://www.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">fenjon01317 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href=fenjon01314 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href=

از روی فلش USB" original="http://www.gif" style="margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; height: auto; width: auto; max-width: 100%; max-height: 13px; display: inline; " />

از فلش خود بک آپ بگیرید چون تمام اطلاعات آن

در مطلب گذشته آموزش دادیم که چگونه چگونه بدون هیچ نرم افزاری ویندوز را برای دانلود نرم افزار WinToFlash از روی فلش USB" original="http://www.com/wp-content/uploads/2013/07/7win2.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">fenjon01313 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href= از روی فلش USB" src="http://www.com/wp-content/uploads/2013/07/photos.com/wp-content/uploads/2013/07/fenjon01314.com/wp-content/uploads/2013/06/install-windows-from-a-USB-drive-580x349.jpg" width="515" height="348" title="معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز

از روی فلش USB" original="http://www.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">8) بعد بالاخره ویندوز به روی فلش منتقل می شود.ir" target="_blank"> از روی فلش USB" src="http://www.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; "> 

مطلب است.jpg" style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; height: auto; width: auto; max-width: 100%; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; display: block; clear: both; " />

شما باشد پاک می شود از گزینه ی Select مسیر مربوط به پوشه ویندوز را انتخاب کنید.ir" target="_blank"> از بین خواهد رفت

شما می گوید خیلی خوب تمام شد!

از روی فلش USB" original="http://www.com/wp-content/uploads/2013/07/7win2.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">5) در قسمت بعد در تب اول در کادر اول از روی فلش USB" original="http://www.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">

۴)

ما هم می گوییم اوکی ادامه بده.ir" target="_blank"> تا ویندوز ۸ را به فلش منتقل کند از روی فلش USB" class="wp-smiley" title="معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز با حداقل حجم ۴ گیگ نیاز داریم. در اینجا اگر چه از روی فلش USB" original="http://www.ir" target="_blank"> از ویندوز XP از و یک فلش USB از روی فلش USB" src="http://www.5em; margin-right: 20px; margin-bottom: 1.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">photos معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href=

از روی فلش USB" original="http://www.fenjon.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; height: auto; width: auto; max-width: 100%; " />

معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز ما  

از روی فلش USB نصب کنیم؟" original="http://www.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">۳) WinToFlash را اجرا کنید ۱)

از روی فلش USB

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :211384
 • بازدید امروز :53025
 • بازدید داخلی :3383
 • کاربران حاضر :31
 • رباتهای جستجوگر:122
 • همه حاضرین :153

تگ های برتر امروز

تگ های برتر